HAKKIMIZDA
  • ESTIMA
  • MANİFESTO

Türkiye; tarihi, kültür mirası, coğrafi konumu ve yönetim biçimi açısından değerlendirildiğinde, medeniyetler köprüsü olabilecek nitelikte bir ülkedir. Sancılı ve dalgalı da olsa, gelişme, modernleşme ve demokratikleşme yolunda ilerleyen, laik ve çağdaş değerlere sahip, halkının çoğunluğu Müslüman olan ve demokrasiyle yönetilen Türkiye, bu özellikleriyle bölgesinde ve dünyada örnek alınabilecek bir modeldir.

Sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olan, çok dinamik bir toplum yapısına sahip Türkiye'de, kamuoyunun devamlı olarak izlenmesi, ihtiyaç, eğilim ve beklentilerinin düzenli biçimde ölçülmesi; bütün idari, siyasi, ekonomik kurum ve kuruluşların, medyanın, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının, kararlarını ve stratejilerini belirlemede ihtiyaç duydukları bilgileri elde etmenin en etkin yöntemidir.

ESTIMA, sahip olduğu birikim ve deneyimini, kamuoyu araştırmaları alanına taşımayı öngören, kamuoyuna ve bütün paydaşlara (medya, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslar arası kuruluşlar vb.), kamuoyunun çeşitli konulardaki algı, ihtiyaç, beklenti ve eğilimlerini doğru, hızlı ve düzenli olarak aktarmayı amaçlayan bir araştırma şirketidir.

1972'den günümüze, Türkiye'de araştırma sektörünün kuruluşunda, gelişmesinde ve uluslararası alana açılmasında öncü rol oynayan, 'araştırmacı' kimliklerinin kamuoyuna mal olduğu TANLA Ailesi 2006 yılı itibariyle birikimlerini ESTIMA çatısı altında toplama kararı almıştır. Araştırma sektörüne aralıksız hizmet verdikleri 27 yıl süresince iş yaşamına kattıkları sayısız firma, iş adamı / kadını, yönetici, araştırmacı ve anketörün yanı sıra, bazı ilkler aşağıda sıralanmıştır:

  • Omnibus Araştırmaları
  • Seçim Araştırmaları (1983)
  • Kalitatif Metodların İlk Uygulaması
  • Uluslararası Araştırma Zincirine Üyelik (1984)
  • İlk C.A.T.I (Computer Aided Telephone Interview)
  • Sektörel Araştırmalar -Bankacılık
  • Veritabanı Araştırmaları (1991)
  • İlk Markalı Araştırmalar (1994)

 

ESTIMA, kamuoyunu, toplumsal sorumluluk bilinciyle, doğru, hızlı ve düzenli bilgilendirmek için kuruldu.

SORU : Bir ülkede kalkınma, ekonomik refah, sosyal adalet ve daha etkin bir demokrasi nasıl sağlanabilir?

YANIT : Deneyimle kanıtlanmıştır ki, çağdaş ve isabetli fikirlerle alınan kararların, sağduyu kılavuzluğunda, kararlı icraatlara dönüştürülmesiyle...

Bu yanıt, işimizi, ona yaklaşımımızı ve tavrımızı belirleyen ilham kaynağımızdır.

Ne yaptığımız konusunda azimli ve doğru hedefe odaklı olmamızı, nasıl yaptığımız konusunda açık fikirli davranmamızı sağlar.

Spekülasyon odaklı gündemlerden, kısır tartışmalardan uzak; politikaların, halkın değer ve beklentileri ile ne kadar örtüştüğünü arayan merak, zeka ve aklıselim ile birlikte hareket ediyoruz.

Söz konusu hedefe aynı tutku ve dinamizmle yaklaşanları takdirle karşılıyoruz.

Çünkü Biz,

Kalkınma, ekonomik refah, sosyal adalet ve demokrasinin ancak halkın katılımı ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

 

 

Hasan N. TANLA

Yönetim Kurulu Başkanı

Duygu BAYKAL

Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu

Meliha ÇANAKKALE

Genel Müdür Asistanı

Melek SİNAN

Araştırma Yöneticisi

Emre GÜROL

Pazarlama ve Satış Yöneticisi

Ali KAYFECİ

Bilgi Sistemleri Yöneticisi

Emel TAĞHANLI

Muhasebe ve Finans Yöneticisi

BİLİNMİYOR

Kantitatif Araştırmalar Sorumlusu

Harun BÜLBÜL

Başanalist

Damla TANLA

Online Araştırma Uzmanı

Seval ARSLAN

Konvansiyonel Metodolojiler Uzmanı