HİZMETLERİMİZ
 • Kantitatif
 • Kalitatif
 • Göz Takip Testleri (Eye Tracking)
 • Gizli Müşteri (Tablet PC’ler İle Online)
 • Fiyat Araştırmaları (Conjoint/Trade Off)
 • Kullanım, Tutum, Davranış Araştırmaları
 • Reklam Etkinlik Testleri
 • Bağlılık ve Memnuniyet Araştırmaları
 • Kamuoyu Araştırmaları

 

 • Tüketici İçgörüleri
 • Yeni Ürün Geliştirme, Konsept Testler
 • Kurumsal İmaj, Marka İmajı
 • Antropolojik Çalışmalar