METODLAR
 • Kantitatif
 • Kalitatif
 • İnovatif
 • CAPI (Bilgisayar Destekli Yüzyüze Görüşme)

  Anketör ve denek arasında dizüstü bilgisayarlar ya da uygun teknolojik kapasiteye sahip diğer ekipmanların yardımı ile gerçekleştirilen yüzyüze görüşmeler. Özellikle CAPI yöntemi için geliştirilmiş yazılımlar aracılığı ile deneğe uygun olan cevaplar bilgisayar ekranından gösterilmek sureti ile görüşmeye olan ilgi arttırılmakta, teknik uygulamaların bilgisayar aracılığı yapılması ile anketör hataları asgari düzeye indirilmektedir. 
   
 • CAWI (Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi)

  Özel yazılım programı yardımı ile tasarlanan internet tabanlı soru formlarının denekler tarafından doldurulması.
   
 • CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi)

  Anketör ve denek arasında bilgisayar yardımı ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri. Bu yöntem yardımı ile operatör/anketör soruların tümünü bir bilgisayar ekranında görmekte, kullanılan özel yazılım programı sayesinde atlamalı sorular, şıklar arası rotasyon, kota ve mantık kontrolü ve görüşmenin tamamlanma süresi gibi teknik uygulamaların tümü gerçek zamanlı olarak tespit edilebilmektedir. 

 • CAMI (Bilgisayar Destekli Mobil Görüşme)

  Anketör  ve  denek  arasında akıllı telefon yardımı ile gerçekleştirilen yüzyüze görüşmeler.  Özellikle CAMI yöntemi için geliştirilmiş yazılımlar aracılığı ile deneğe  uygun  olan  cevaplar  akıllı telefon ekranından gösterilmek  sureti  ile görüşmeye olan ilgi arttırılmakta, teknik  uygulamaların  akıllı telefon aracılığıyla  yapılması  ile  anketör  hataları  asgari  düzeye  indirilmektedir. 
 • PAPI (Kağıt ve Kalem Kullanılan Yüzyüze Görüşme) 

  Anketör ve denek arasında kağıda basılmış soru formlarını kullanmak sureti ile gerçekleştirilen yüzyüze görüşmeler. 

 

 • FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI
 • Bir  konu  üzerinde  bilgi  sahibi  olan  deneyimli,  yetkin  kişilerin  sözkonusu konuya olan yaklaşımlarını tespit edebilmek,  değer  yargıları,  his  ve   düşüncelerini  gözlemleyebilmek  amacı  ile  kalitatif  uzmanı  tarafından gerçekleştirilen görüşmelerle bilgi toplama yöntemi.

 • GRUP ÇALIŞMASI
 • Belirli bir konu üzerinde, konuyu derinlemesine irdelemek, farklı görüşleri ortaya çıkartabilmek üzere tartışmak amacı  ile  bir masa etrafında toplanan kişilerden moderatör eşliğinde bilgi toplanması esasına dayanmaktadır.

 • DERİNLEMESİNE GÖRÜŞMELER
 • Bir  konu üzerinde  bilgi  sahibi  olan  deneyimli,  yetkin  kişilerin  sözkonusu  konuya olan yaklaşımlarını tespit edebilmek,  değer  yargıları,  his  ve  düşüncelerini  gözlemleyebilmek  amacı  ile  kalitatif  uzmanı  tarafından  gerçekleştirilen görüşmelerle bilgi toplama yöntemi.

 • GÖZLEM
 • İnsan  davranışlarının  ve / veya  durum ve hareketlerin gözlemlenmesi esasına dayanan kalitatif bilgi toplama yöntemidir.

   

   

 • ETNOGRAFİK ÇALIŞMALAR / ELEKTRODERMAL AKTİVİTE TESTLERİ
 • Eşlikli  alışveriş,  ev  ziyaretleri  ve  fokus  gruplarda  katılımcılara  bileklik  giydirilmek  sureti ile  duygusal aktivasyonun  ( uyarılma )  yükseldiği  ve  düştüğü  zaman  aralıkları  anlık  olarak  tespit  edilebilmektedir. Böylelikle, o anda paylaşılan konuya odaklanarak, konuyu biraz daha derinliğine irdelemek ya da alışveriş reyonunda   ( perakende  noktasında )   bir  süre  daha  zaman  geçirerek  araştırma  bulguları  duygusal perspektiften de analiz edilebilmektedir.

 • YENİLİKÇİ TEKNİKLER / GÖZ TAKİBİ (EYE TRACKING)
 • Geliştirildiği  ilk  dönemde  statik  görsellere  odaklanma bulguları ile kısıtlı olan Eye tracker’lar bugün dijital mecrada  kullanabilirlik  testleri, medya ve basında odaklanma ve duygusal (bilişsel) aktivasyon testleri için süratli  sonuç  üretme  ve  bilimselliği  kanıtlanmış,  güvenilir  bir  seçenek  haline  gelmiştir.     Öte  yandan perakende  ve  FMCG  sektörü  için  raf  testleri,  ürün ve paket testlerinin yanısıra koku testleri de kulanım alanları arasındadır.

  Ayrıca  artık  Eye  tracker’da  soruda  sorulabiliyor. her türlü soru modeli, Eye tracker testleri içerisine dahil edilebiliyor.   Görsel’in    gösterilmesinin  akabinde  belirlenen  sorular  deneğe  sorulup,  yine  Eye  tracker monitörü üzerinden klavye ve mouse yardımıyla yanıt alınabiliyor.  Proje bitiminde de karşılaştırmalı olarak rapor üretilebiliyor. Çok yeni olan bu modeli, Türkiye’ de ilk defa ESTIMA olarak uygulamaya başladık.

  ESTIMA, herhangi bir kiralama yoluyla değil tamamiyle kendisine ait olan Tobii’nin yüksek çözünürlüklü 24” T60XL  cihazını  kullanmaktadır.  Cihazın kendimize ait olması, hizmet vermiş olduğumuz firmalara maliyet     ve zaman açısından avantaj sağlamaktadır.

 • DUYGUSAL AKTİVASYON
 • beyinEstima olarak “Göz Takibi” çalışmalarındaki en temel farkımız, kullandığımız  özel yazılım  ile tüketicinin duygusal aktivasyon parametresini ölçümleyebiliyor    olmamızdır.   “Göz  Bebeği Dinamikleri”,    “Göz    Kırpma    Karakteristikleri”    ve   “Bakış Davranışları”   ile   ölçümlenebilen  duygusal  aktivasyon,  göz takibi  testlerinde  çok  net  sonuç  veren  ve  fark  yaratan  bir unsurdur.