Turkce English
Estima.com Kullanıcı Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

2. Hizmetlerin Tanımı   

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından kurye çağırma imkanı sunar.

3. Estima.com üyelik sistemi

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur.

"Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez.

"Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş kullanıcıyı sadece kendi bölgesinde olan ve yararlanabildiği promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder. ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşmaz veya üçüncü parti şirketler adına e-posta gönderimi yapamaz.

Kullanıcının ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'ye "login" olmak şeklinde tanımlanmıştır.

4. Üye'nin yükümlülükleri

Üye ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş servislerinden yararlandığı sırada,

Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

Estima.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş’nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'nin sorumlu olmayacağını,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'nin sorumlu olmayacağını, bu anlamda Estima’nin, yapılan işlemlerde hiçbir yükümlülüğünün ve taahhüdünün olmadığı,

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'de sunulan hizmetlere Estima.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş’nin sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, mevzuatlarına , Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, objektif hüsnüniyet kurallarına uymayı,

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

Estima.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'den tazminat talep etmemeyi,

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'den izin almadan ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'nin gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş’nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Müşteriler kurye alımı veya teslimi sırasında servisin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde hizmetin verilmeyebileceğini,

Kurye ile gönderilen gönderi bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise gönderiyi teslim alan kişi, Sanal Merkez adına gönderiyi kendisine teslim eden kişinin "gönderiyi teslim aldığına dair " ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde gönderinin teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile hizmetin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

5. ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'ye verilen yetkiler

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı adı ve şifresi ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği dönemlerde yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş sorumlu tutulmayacaktır.

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'de sunulan kurye fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş’de sanal kurye firmaları bulunan firmalara aittir. Fiyat ve kurye özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş bu hatayı düzeltecek şekilde kurye teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'nin sorumlu olmadığını kabul eder.

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. Vergilendirme:

Bu sözleşme kapsamı dışında/çerçevesinde gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler , vergiler, harçlar vs. giderler ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

7. Kurye Teslimatı:

Kurye firmaları tarafından yapılan gönderi teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise gönderi kesinlikle başka bir yere bırakılmayacak veya alınmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese kurye çağırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

8. Gönderi İadesi:

Gönderi iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri ve kurye firmalarının kendi gönderi iadesi şartları geçerlidir. ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş bünyesinde bulundurduğu kurye firmalarının gönderi iadesi şartlarından doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

9. ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş'nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

11. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

12. Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da kurye siparişi verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

13. Fesih

ESTIMA Araştırma & Danışmanlık A.Ş dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

 

kayıt